Mogiła zamordowanych mieszkańców Stawisk

Na terenie przyległym do byłego składu amunicji niedaleko Stawisk w lipcu 1941 r hitlerowcy zamordowali żydowskich mieszkańców Stawisk i okolic.

Reklamy

Nieistniejący radziecki magazyn amunicji koło Stawisk

W lasach niedaleko Stawisk w latach 1940-41 Armia Czerwona zlokalizowała swój skład amunicji i zaopatrzenia z co najmniej 30 budynkami. Obecnie w lesie można spotkać fundamenty i nasypy pod baraki, ziemianki i okopy a droga pośrodku terenu gdzie znajdował się magazyn jest utwardzona tłuczniem niespotykanym w pozostałym terenie lasu.

Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenie Niepodległej

Powstał film o Józefie Modzelewskim z Zabiela, żołnierzu odznaczonym Medalem Niepodległości. To odpowiedź na konkurs pt. „ Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenie Niepodległej”, którego celem jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcanie do poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości – zasłużonych w walce o niepodległość oraz odkrywanie ich historii. Film zrealizowali Maciej Bagiński, uczeń klasy VI SP nr 1 w Kolnie oraz prawnuk Józefa Modzelewskiego pan Kamil Jarzyło. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej, a partnerami Ministerstwo Edukacji Narodowej i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a patronat objął l Prezydent RP. Pan Józef Modzelewski urodził się 14 kwietnia 1896 r. Pochodził z rodziny włościańskiej. W listopadzie 1918 roku Brał udział w rozbrajaniu Niemców m.in. na terenie Kolna i Zabiela. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Walczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Do końca życia mieszkał w Zabielu. Zmarł 12 marca 1969 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Kolnie. O odznaczonym Medalem Niepodległości mieszkańcu Zabiela opowiada w filmie jego wnuk pan Marian Modzelewski.

Twierdza Łomża

Twierdza Łomża – carska twierdza, budowana od 1897 do 1909 roku jako ochrona terenów graniczących z Prusami Wschodnimi, a zwłaszcza strzegąca przeprawy przez Narew i Łomży – ówcześnie stolicy guberni, przez którą przebiegały ważne szlaki komunikacyjne.
Pięć fortów twierdzy zaczęto budować w 1887 roku, w formie twierdzy okrężnej. Były to pierwotnie ziemne reduty: dwie (nr IV i V) na lewym brzegu Narwi, koło Łomży, a trzy (nr I, II i III) na prawym brzegu, wokół miejscowości Piątnica. Głównym budowniczym był generał Aleksiej Szoszin.
Następnie 3 forty w Piątnicy rozbudowano, korzystając z wzoru gen. Wieliczko z roku 1897. Dodano między innymi elementy betonowe, w tym koszary szyjowe, schrony pogotowia bojowego, kaponiery, podziemną komunikację poprowadzono w poternach. Oznaczono je numerami 1 (wschodni), 2 (środkowy) i 3 (zachodni), a następnie przemianowano, zgodnie z rosyjskim alfabetem, na A, B, W. W odróżnieniu od klasycznych twierdz fortowych, obiekty w Piątnicy połączono w ciągły pas obrony, z wałami, fosami, osłoniętą drogą do szybkiego przerzutu wojsk i zaopatrzenia, a także ze schronami biernymi i bojowymi. Forty te tworzyły razem obwarowanie ciągłe w odległości 1,5 km od przeprawy. Prawy kraniec opierał się o moczary i bagna nadrzeczne, lewy zaś o samą rzekę.
Ponadto planowano budowę pięciu nowych fortów, wysuniętych na przedpole Twierdzy – „Kalinowo”, „Rządkowo”, „Czarnocin”, „Jeziorko” i „Budy”. Prawdopodobnie rozbudowa nie wyszła poza fazę planowania.
W roku 1909 twierdza została skasowana.

Forty_Piątnica
Latem 1939 roku prawobrzeżne forty przygotowano do odparcia spodziewanego ataku wojsk niemieckich – wykopano rowy strzeleckie, ustawiono przeszkody przeciwpiechotne oraz wybudowano niewielkich 12 żelbetowych schronów bojowych.
Umocnienia twierdzy były aktywnie wykorzystywane podczas walk dwa razy:

  1. Podczas walk obronnych w 1920 roku przeciwko idącym na Warszawę wojskom sowieckim. Twierdza skutecznie broniła przejścia od 28 lipca do 1 sierpnia 1920 roku i mogła się bronić nadal, jednak przegrana oddziałów ochotniczych pod Miastkowem i Nowogrodem zagroziła okrążeniem Łomży. Broniący opuścili umocnienia 2 sierpnia 1920 roku i wycofali się w kierunku Różana. Kilkudniowe powstrzymywanie wojsk sowieckich w tym rejonie pozwoliło wojskom polskim przygotować się do kontruderzenia pod Radzyminem.
  2. Podczas kampanii wrześniowej umocnienia broniły Łomży przed atakującymi od strony Prus Wschodnich oddziałami niemieckimi. Obrona trwała od 7 do 10 września 1939. Zakończyła się wycofaniem oddziałów po kontrowersyjnym rozkazie dowódcy 18 Dywizji Piechoty, który zarządził odwrót.

Do chwili obecnej zachowały się Forty w Piątnicy i fort nr IV przy drodze na Ostrołękę. W forcie nr III znajduje się muzeum forteczne i strzelnica sportowa. Fortem opiekuje się stowarzyszenie.
Tekst pobrano z: pl.wikipedia.org

Zdjęci współczesne i film wykonano 2016-2017 r. Zdjęcia historyczne  znalezione w sieci.

Fotoblog Kolno i okolica z historia w tle