Aktualizacja strony

Zaktualizowany został dział „Bunkry Schrony Fortyfikacje”, zostały wykonane  nowe nagłówki,  które powoduje że dział jest bardziej czytelny i przejrzysty a wszystkie strony w działy zostały sprawdzone i poprawione więc obecnie jest pewność że wszystkie łącza do albumów zdjęć działają poprawnie.
W ostatnim czasie powstał nowy dział „Urban Eksploration”, w którym będą umieszczone albumy zdjęć i filmy z eksploracji ciekawych opuszczonych miejsc.

Fotoblog Kolno i okolica z historia w tle