Tereny inwestycyjne w Kolnie listopad 2016

Tereny inwestycyjne w Kolnie podwoili się zapełniają, obecnie trwa największa budowa fabryki modułowych kabin łaziennych firmy Domczar na terenach inwestycyjnych w Kolnie. Z doniesień medialnych wynika że prace może w niej znaleźć do 100 osób. Budowa zakładu jak na Kolno robi wrażanie i jest obecnie najdroższą inwestycją w mieście.  Poniżej zdjęcia terenów inwestycyjnych listopad 2016.

INSCENIZACJA WALK O NOWOGRÓD [2015]

28.08 (3) (Kopiowanie)Bitwa pod Nowogrodem miała miejsce 8-10 września 1939 podczas kampanii wrześniowej.
Niemcy po przerzuceniu części wojsk z Pomorza do Prus Wschodnich uderzyli na linię Narwi, której broniła SGO „Narew”. W ramach tej akcji 8 września Nowogród zaatakowała niemiecka 21 Dywizja Piechoty wchodząca w skład XXI Korpusu Armijnego generała Falkenhorsta. …

>> informacje i zdjęcia <<

Fotoblog Kolno i okolica z historia w tle