Rejon umocnień Galindestellung Ptaki-Adamusy

Rejon umocnień Galindestellung Ptaki-Adamusy to schrony z czasów II Wojny Świtowej wybudowane przez III Rzesze na granicy z ZSRR (do 1939 z Polsko). Około 19 obiektów (schrony) rozlokowane są wzdłuż rzeki Pisy, która wyznaczała granice. Większość schronów to schrony bierne dla drużyn piechoty.

Czytaj więcej…