Słup graniczny w Prostkach

„Najstarszym, najcenniejszym, unikalnym nie tylko w skali Polski i do dziś istniejącym zabytkiem historycznym w okolicy Prostek jest słup graniczny, stojący między Prostkami a wsią Bogusze nad rzeką Ełk, wybudowany w 1545 r. Tutaj bowiem w sierpniu 1545 r. spotkały się komisje graniczne Prus i Litwy pracujące przy delimitacji (wytyczaniu) granicy między Prusami i Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Na pamiątkę tego spotkania, na styku trzech granic: Korony, Litwy i Prus, postawiono murowany słup graniczny,

 Czytaj więcej…

Grabowo – historia

W I połowie XIX wieku Feliks Waga ufundował nowy murowany kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela. Stanął on w miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni zbudowanej w 1700 roku z fundacji Stanisława Antoniego Szczuki, a rozebranej w 1782 roku. Autorem projektu był prawdopodobnie Hipolit Kossuth, budowniczy obwodu augustowskiego. Późnoklasycystyczny, jednonawowy kościół z wieżą nakrytą spłaszczoną kopułką wzniesiony został w latach 1842-45.

Czytaj więcej…