Słup graniczny w Prostkach

„Najstarszym, najcenniejszym, unikalnym nie tylko w skali Polski i do dziś istniejącym zabytkiem historycznym w okolicy Prostek jest słup graniczny, stojący między Prostkami a wsią Bogusze nad rzeką Ełk, wybudowany w 1545 r. Tutaj bowiem w sierpniu 1545 r. spotkały się komisje graniczne Prus i Litwy pracujące przy delimitacji (wytyczaniu) granicy między Prusami i Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Na pamiątkę tego spotkania, na styku trzech granic: Korony, Litwy i Prus, postawiono murowany słup graniczny,

 Czytaj więcej…

Reklamy