Glinki mogiła żołnierzy

Niedaleko miejscowości Glinki przy drodze Kolno – Szczuczyn a dokładnie na skrzyżowaniu grogi powiatowej między wsiami Kumelsk – Milewo z drogą gminną do Glinek znajduje się mogiła żołnierzy z września 1939 roku. Na pomniku znajdują się tablica z napisem: „W tej mogile spoczywa trzech żołnierzy Wojska Polskiego poległych 4.IX.1939r. żołnierze zidentyfikowani oficer Władysław Roikiewicz szeregowy Julian Żelazny”

czytaj więcej…

rejon umocnień Przyborowo

Osowiecki Rejon Umocnień Przyborowo – Bagińskie jest to punkt umocnień składający się z 14 schronów budowanych w latach 1940-1941 przez żołnierzy ZSRR. W skład umocnień należą schrony bojowe do ognia bocznego i schron bojowy do ognia czołowego wyposażone przeważnie w ckm NPS-3 (kaliber 7,62mm), rkm (kaliber 7,62mm), działa przeciw pancerne  DOT-4 (45mm) oraz armatę forteczną  76,2 mm na stanowisku Ł-17 o zasięgu 7300 m.  5 schronów posiada dwa poziomy.

czytaj więcej…

Bialikowska góra

Bialikowska góra skrywa na swoim szczycie kamień (głaz) prawdopodobnie jest to kamień ofiarny i było on miejscem kultu pogańskiego. Kamień został wciągnięty przez ludzi na wzniesienie górujące nad okolicą. Według miejscowych legend prawdopodobnie Św. Brunon z Kwerfurtu mógł przebywać na tym wzgórzu i nawracać pogan na wiarę chrześcijańską.

czytaj więcej…

drzewo bliźnięta

Unikalne drzewo zrośnięte ze sobą jak bracia syjamscy rośnie przy drodze pomiędzy wsiami Rakowo Nowe i Wygrane. Ten fenomen matki natury zwany jest przez miejscowych jako drzewa bliźnięta Adam i Ewa. Wśród okolicznych mieszkańców chodzi legenda że jedno z drzew które uschło chciano wyciąć lecz kiedy rozpoczęto wycinkę z pnia zaczęła wypływać krew, natychmiast zaprzestano wycięcia tych cudownych drzew.

czytaj więcej…