RU Żebrki – Surały

Rejon Umocnień Żebrki – Surały składa się z 5 schronów. Pierwszy schron o ognia czołowego na 1 ckm usytuowany jest na polach  oddalony o 250 m od wsi Surały w kierunku wsi Łubiane. Drugi schron leży pomiędzy wsiami Żebrki a Łubiane to schron do ognia czołowego na 2 ckm kaliber 7,62 mm (NSP-3) i 1 rkm kaliber 7,62 mm. Trzeci schron do ognia czołowego utytułowany został 200  m od drogi Żebrki – Golanki był uzbrojony w jeden ckm. Kolejny schron został umieszczony 110 m w stronę wsi Golanki i tak że był wyposażony w 1 ckm. Piąty schron do ognia czołowego dwukondygnacyjny oddalono o kolejne 110 m i znajduje się w lesie posiadał 2 ckm i 1 rkm.

czytaj więcej…

rejon umocnień niedźwiadna

Linia Mołotowa 66 Osowiecki Rejon Umocnień – Niedźwiadna to 5 schronów bojowych. Cztery schrony rozlokowano w dwóch parach, zostały połączone tunelami40 mi60 m. Każda z obu par schronów posiadają tylko po jednym wejścia. Pierwsza para schronów (patrząc od wsi Niedźwiadna) składa się z dwukondygnacyjny schron bojowy do ognia dwubocznego dla 2 dział p. panc i 4 ckm oraz schron bojowy do ognia czołowego dla 1 działa p. panc i 3 ckm. Druga para składa się schron bojowy do ognia czołowego dla 1 działa p. panc i 3 ckm oraz schron bojowy do ognia bocznego dla 1 działa p. panc i 2 ckm. Schron do ognia bocznego umieszczony został na skraju lasu najbliżej wsi Brzeźno posiadał dwie armaty forteczne (Ł-17) 76,2 mm o zasięgu 7300 m i 1 rkm.

czytaj więcej…

prostki – bogusze miejsce zbrodni z 2 wojny światowej


„W latach 1941-1944 r. na obszarze Prostek i Bogusz zorganizowano szereg obozów jenieckich, w których więziono od 40 do 50 tysięcy jeńców radzieckich, włoskich i francuskich oraz ludności cywilnej: Polaków, Żydów, Litwinów.
W obozach panowały nieludzkie warunki. Rozprzestrzniały się choroby zakaźne, panował głód i dochodziło do aktów kanibalizmu. W wyniku głodu, zimna, chorób i rozstrzelań zginęło około 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich, 460 żołnierzy włoskich oraz setki ludności cywilnej.

czytaj więcej…