Aktualizacja tematu

Aktualizacja tematu: rejon umocnień galindestellung Ptaki-Adamusy – Graniczna pozycja Pisy.

Dodano 54 nowe zdjęcia wykonane w sierpniu 2012, utworzono dokładną mapę lokalizacji przy pomocy rejestratora GPS.

czytaj więcej…

Reklamy