aktualizacja zdjęć z 21 sierpnia w „przebudowa dk 63 w kolnie”

Dodano kolejne 2 zdjęci z 21 sierpnia. Na przebudowywanym odcinku drogi 63 rozpoczęto układanie warstwy wyrównawczej.

czytaj więcej…

Reklamy