Ruszył przetarg na budowę sieci szerokopasmowego internetu

Zarząd Województwa szuka firm, które zaprojektują i wykonają sieć szerokopasmowego internetu na terenie Województwa Podlaskiego. Oferty należy przesyłać do 26 września.
Problem z dostępem do internetu występuje na ok.  30%  powierzchni Województwa Podlaskiego, dotyczy to głównie terenów słabo zaludnionych. W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostępność do usług internetowych dla mieszkańców oraz firm z terenu województwa. Bezpośrednio z usług wybudowanej sieci korzystać będą operatorzy sieci świadczący usługi mieszkańcom oraz firmom.  Szacuje się, że wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa.
Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci światłowodowych szkieletowych oraz dystrybucyjnych, nie obejmuje natomiast budowy sieci dostępowych. W ramach projektu powstanie osiem węzłów szkieletowych w Białymstoku, Grajewie, Hajnówce, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach i Wysokiem Mazowieckiem- od nich odchodzić będzie 173 węzłów dystrybucyjnych. Wybudowane zostanie ok. 2 tysięcy kilometrów kanalizacji teletechnicznej Ostateczna długość powstałej kanalizacji  zostanie ustalona po wykonaniu dokumentacji projektowej.
Wszystko to ma kosztować ok. 250 mln zł. Budowa sieci w 85% finansowana jest z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 % dokłada państwo, a 5% to środki z budżetu województwa.
Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest do 30.09.2015 r

Źródła: wrotapodlasia.pl

Reklamy