Zapowiedz

30 września już po raz 23 odbędą się Kolneńskich Biegów Jesieni w bazie harcerskiej w Koźle. Jak co roku organizatorami jest Towarzystwo Jana z Kolna oraz ZHP w Kolnie. Biegi podzielono na kilka kategorii wiekowych:
Do 6 lat    Dystans ok. 200 m  Dziewczęta i chłopcy
Kl. I-II  Dystans ok. 400 m       Dziewczęta i chłopcy
Kl. III-IV  Dystans ok. 800 m   Dziewczęta i chłopcy
Kl. V-VI      Dystans ok. 800 m     Dziewczęta
Dystans ok. 1150 m    Chłopcy
Gimnazjum   Dystans ok. 1150 m    Dziewczęta
Dystans ok. 1600 m    Chłopcy
Szkoły
ponadgimnazjalne    Dystans ok. 1600 m   Dziewczęta
Szkoły
ponadgimnazjalne   Dystans ok. 2300 m  Chłopcy
Open                           Dystans ok. 1600 m      Kobiety
Open                           Dystans ok. 3450 m      Mężczyźni
W ramach Kolneńskich Biegów Jesieni odbędą się XVII Wojewódzkie Biegi Jesieni w następujących kategoriach:
Kobiety do 35 lat                        Dystans ok. 800 m
Mężczyźni do 35 lat                   Dystans ok. 2300 m
Kobiety powyżej 35 lat            Dystans ok. 800 m
Mężczyźni powyżej 35 lat       Dystans ok. 2300 m
Najlepsi zawodnicy otrzymują puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizator zapewnia bezpłatny dojazd uczestników zawodów z Kolna do Kozła – wyjazd z parkingu przy Urzędzie Miasta ok. godz. 9:15 oraz z Kozła do Kolna- wyjazd po zakończeniu zawodów ok. godziny 14.
Zawody rozpoczynają się o godzinie 10, zapisany uczestników w sekretariacie zawodów od godziny 9:00

Reklamy