Sytuacja na lokalnym rynku pracy

W miesiącu sierpniu 2012 r. odnotowano wzrost  liczby bezrobotnych o 80 osób, w ujęciu miesięcznym.  W sierpniu bieżącego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było  3048 osób, zaś w lipcu 2012 r.  – 2968 osób.   W porównaniu z ubiegłym rokiem (w  sierpniu 2011 roku było  3056 osób bezrobotnych) nastąpił spadek o 8 osób.
Na dzień 31.08.2012 r. na wsi zamieszkiwało 1745 osób  bezrobotnych  (57,3% ogółem zarejestrowanych). Najliczniejszą grupę bezrobotnych (pod względem wiekowym) stanowiły osoby do 25 roku życia  –  965 osób, co stanowi 31,7% ogółu zarejestrowanych  (w lipcu było  920 osób, tj.  31% ogółu)
Stopa bezrobocia w lipcu ukształtowała się na poziomie 18,3%  (była taka sama jak w poprzednim miesiącu – 18,3%), kiedy w tym samym okresie stopa bezrobocia w kraju wyniosła 12,3%, a w województwie 13,8%

Źródła: pupkolno.pl

Reklamy