Funkcjonariusze UB i MO – zbrojne ramię władzy ludowej

Tblica UB i MOWkroczenie oddziałów radzieckich na ziemie polskie w 1944 r. dla wielu osób nie oznaczało końca walki i okupacji. To, że myślący tak mieli rację okazało się już bezpośrednio po wycofaniu się wojsk niemieckich, gdy działalność wymierzoną przeciwko podziemiu niepodległościowemu podjęły grupy operacyjne NKWD. Sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy na zajętych terenach rozpoczęto tworzenie Milicji Obywatelskiej i struktur Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Organizatorem UB w pow. Łomżyńskim, obejmującym swym zasięgiem również Kolno,

Czytaj całość...

Reklamy

Służba Bezpieczeństwa w pow. kolneńskim pod koniec 1960 r

zdjęcie24Kontrolować, wykrywać, likwidować – Służba Bezpieczeństwa w pow. kolneńskim pod koniec 1960 r. Cześć 1
Wraz z upływem czasu coraz trudniej jest nam zrozumieć, w jaki sposób możliwe było funkcjonowanie w Polsce takiego tworu jak Służba Bezpieczeństwa. O ile łatwo jest określić charakter działań aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956, polegających w dużej mierze na aresztowaniu i torturowaniu przeciwników systemu komunistycznego, to normalny człowiek nie wie, po co twór ten istniał po przemianach mających miejsce w październiku 1956 r. Przecież według oficjalnej propagandy socjalizm miał już ludzką twarz, a władza ludowa troszczyła się o prostego obywatela, mając na uwadze przy podejmowaniu decyzji jego dobro. Czy jednak oświadczenia te odpowiadały rzeczywistości?
Częściowej odpowiedzi na to pytanie może nam dostarczyć sprawozdanie z pracy SB KP MO w Kolnie z końca 1960 r.

Czytaj całość …

Spowiedź bolszewika (lipiec- sierpień 1920 rok)

Kolno06

Wraz z postępami Armii Czerwonej, okupującej stopniowo coraz większe terytorium odrodzonej Rzeczypospolitej, komuniści organizowali władzę cywilną. Znamy z podręczników szkolnych nazwę Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z krwawym Feliksem Dzierżyńskim, wiemy, że założono go w Białymstoku. Ale co było u nas?
Nieśmiertelne „Kolno na Mazowszu” nic nas o tym nie informuje. A powiedzieć na ten temat można było sporo, starczyło tylko zajrzeć do… archiwum Zakładu Historii Partii (PZPR). Czas więc nadrobić zaległości. Kolneński komunista z Zambrowa W lipcu 1920 r. Kolno zostało oddane czerwonoarmistom praktycznie bez choćby wystrzału…

Czytaj więcej…