Mapy rozmieszczenia umocnień lądowych ZSRR w okolicy Kolna, Łomży, Szczuczyna w 1940 r

W grudniu 1940 roku Niemieckie lotnictwo wojskowe wykonywało loty zwiadowcze w strefie nadgranicznej terytorium Związku Radzieckiego, na podstawie lotów zwiadowczych i wykonanych fotografii sporządzono mapę lokalizacji umocnień lądowych i rozmieszczenie jednostek wojskowych.
Stan na dzień 15.3.1941
Źródła: polski.mapywig.org

W ogólnodostępnych archiwach Rosyjskich można odnaleźć wiele szkiców tras lotów samolotów Niemieckich z 1940 i 1941 roku.

Reklamy