Mogiła zamordowanych mieszkańców Stawisk

Na terenie przyległym do byłego składu amunicji niedaleko Stawisk w lipcu 1941 r hitlerowcy zamordowali żydowskich mieszkańców Stawisk i okolic.

Reklamy

Nieistniejący radziecki magazyn amunicji koło Stawisk

W lasach niedaleko Stawisk w latach 1940-41 Armia Czerwona zlokalizowała swój skład amunicji i zaopatrzenia z co najmniej 30 budynkami. Obecnie w lesie można spotkać fundamenty i nasypy pod baraki, ziemianki i okopy a droga pośrodku terenu gdzie znajdował się magazyn jest utwardzona tłuczniem niespotykanym w pozostałym terenie lasu.