Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator Kamil

coraz cieplej

Marzec, robi się coraz cieplej wiec czas na łowy w terenie.

Reklamy

Niemiecka sieć kolejowa w 1941

6 Mapa kolei 1940Kolej wąskotorowa w latach II Wojny Światowej z Turośli do Dłutowa to prawda, ale czy kolejka z Kolna była wybudowana do Rudy koło Grajewa lub z Kolna do Łomży? W okolicach wsi Surały w gminie Grabowo i Obrytki gmina Szczuczyn istnieją pozostałości po nasypie kolei wąskotorowej. Czy to były tylko niczym nie połączone kolejki techniczne do przewozu materiałów na budowę schronów Linii Mołotowa tak jak to miało miejsce w okolicach wsi Stary Gromadzyn? Ludzka pamięć jest zawodna, słyszałem wiele historii na temat kolejki wąskotorowej w czasach wojny, ludzie nie podróżowali, nie zbliżali się do obiektów budowanych przez armię czarowną ale potwierdzają fakt istnieją takiej kolejki. Pozostaje mieć nadzieję że w archiwach są jakie dokumenty, które powolną dokładnie potwierdzić lub zaprzeczyć istnienie takiej trasy kolejowe.
Zdjęcie z książki Koleje Wąskotorowe na Kurpiach – Andrzej Tajchert

mapa zaznaczone pozostałosci po nasypach kolejki Surały Obrytki

Mapa z zaznaczonymi pozostałościami po nasypach kolejki okolice wsi Surały i Obrytki

Mapy rozmieszczenia umocnień lądowych ZSRR w okolicy Kolna, Łomży, Szczuczyna w 1940 r

W grudniu 1940 roku Niemieckie lotnictwo wojskowe wykonywało loty zwiadowcze w strefie nadgranicznej terytorium Związku Radzieckiego, na podstawie lotów zwiadowczych i wykonanych fotografii sporządzono mapę lokalizacji umocnień lądowych i rozmieszczenie jednostek wojskowych.
Stan na dzień 15.3.1941
Źródła: polski.mapywig.org

W ogólnodostępnych archiwach Rosyjskich można odnaleźć wiele szkiców tras lotów samolotów Niemieckich z 1940 i 1941 roku.