Przebudowa DK63 w Kolnie

20 czerwca 2012 rozpoczęła się przebudowa drogi krajowej w Kolnie na odcinku od km 118+205,81 do km 118+905 w Kolnie wraz z budową skrzyżowania typu rondo na połączeniu drogi krajowej z ulicami Dębową i Towarową oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej tj. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę wodociągu, sieci cieplnej i telekomunikacyjnej. W sumie zostanie przebudowane700 mdrogi.

Inwestycja jest w pełni finansowana przez GDDKiA a inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. Przedsiębiorstwo wygrało przetarg zorganizowany przez GDDKiA z kwotą 4 279 998,15 zł.

Jak informuje strona Urzędu Miasta w Kolnie: „Rozbudowa drogi wykonywana będzie w 8 etapach. Opracowana organizacja ruchu podczas trwania prac budowlanych przewiduje ruch wahadłowy: w godzinach 6-20 sterowanie ruchem ręczne godzinach 20-6 oraz święta sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji.

W celu  zachowania płynności ruchu na odcinku prowadzonych robót, cykl pracy sygnalizacji będzie korygowany i dostosowany do istniejących warunków na drodze.”

Jak podaje portal Kolno24.pl „Równocześnie władze miasta prowadzą rozmowy z GDDKiA dotyczące remontu pozostałych odcinków drogi prowadzącej przez Kolno. Całość zostanie prawdopodobnie podzielona na kilka etapów. Miasto ma zabezpieczyć pieniądze na wykonanie odpowiedniej dokumentacji oraz pozwoleń na budowę. Sama inwestycja będzie zapewne rozłożona na dłuższy okres czasu.”

Wygląd drogi przez rozpoczęciem prac.

.

 

 

 

 

 

.

 

Reklamy

Fotoblog Kolno i okolica z historia w tle