Turośl – zabytki

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli. Kościół drewniany zbudowany w 1871 roku. Kościół został wpisany w lipcu 1980 roku na listę zabytków, nr. rej.:83 z 5.07.1980.

„Kościół z 1871 roku zbudowany na planie krzyża łacińskiego z trzema ołtarzami. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej zasłaniany obrazem Pana Jezusa na Krzyżu. W ołtarzach bocznych obrazy wielkich świętych, drewniane zabytkowe rzeźby, a najstarsza z nich gotycka pochodzi z 1400 roku. W kościele znajdują się organy wykonane w 1901 roku, jak również zabytkowe chorągwie i feretrony noszone do dziś podczas procesji.”

Źródła: turosl.pl

 W 2011 roku pojawił się projekt na odrestaurowanie drewnianego kościoła Turosli: „Dziewiętnastowieczny drewniany kościół w Turośli odzyska swą dawną świetność. A wszystko dzięki miejscowej społeczności, która już rozpoczęła publiczną zbiórkę pieniędzy na ten cel. Zabytkowy kościół w Turośli dla wiernych jest nie tylko obiektem kultu religijnego. To historia całych pokoleń miejscowej ludności, która tu zawierała małżeństwa, chrzciła dzieci i żegnała zmarłych. 
Kościół potrzebuje pilnego remontu, bo drewniane deski i krokwie po prostu gniją. Przeciwdziałać temu chce społeczny komitet, który potrzebnych na remont kościoła pieniędzy będzie szukać dosłownie wszędzie. – Z Unii Europejskiej, z Ministerstwa Kultury i Sztuki, też są możliwości coś z Urzędu Marszałkowskiego dostać. Będziemy próbować wszędzie, no i wkład własny też dajemy – mówi Kazimierz Trzcinka ze Społecznego Komitetu Remontu Kościoła w Turośli. 
Zdaniem konserwatora zabytków, Sławomira Zgrzywy, kościół w Turośli ma unikatowy, nawet jak na warunki północno-wschodniej Polski, charakter. – Jak na obiekt drewniany tego typu jest to duży kościół dwie wieże, z dużą nawą z dwoma dużymi kaplicami. Jest to kościół zbudowany na planie krzyża łacińskiego. Kaplice to są właśnie ramiona tego krzyża z ciekawym prezbiterium – powiedział Sławomir Zgrzywa z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.”

Źródła: tvp.pl/białystok

Obok kościoła znajduje się stara drewniana dzwonnica oraz drewniana plebania z 1911 roku.

 

Na cmentarzu parafialnym znajduje się zabytkowa kaplica cmentarna z 1811roku ufundowaną przez nadleśniczego lasów królewskich Michała Szaniawskiego. Kaplicę w 1994 roku wpisano na listę zabytków nieruchomych, nr. rej.: A-522 z 25.11.1994

 

Obok Gminnego Ośrodek Kultury w Turośli znajduje się wiatrak „koźlak” z XIX wieku, obecnie znajduje się w nim Izba Regionalna.

Album zdjęć (kwiecień 2011):

wersja 1

wersja 2

Lokalizacja na mapie: 

Lokalizacja na mapie zumi.pl

Lokalizacja: Turośl, gmina Turośl, (15 km od Kolna)

Reklamy

Fotoblog Kolno i okolica z historia w tle

%d blogerów lubi to: