Wykowo – Ku pamięci

W okolicy wsi Wykowo przy drodze Żebry – Wykowo znajduje się pomnik:

 Ku pamięci

Hieronima Rogińskiego „Roga”

Kazimierza Lenkiewicza „Warmiak”

Bogdana Śleszyńskiego „Łosia”

Żołnierzy AK – NSZ – NZW

 którzy zginęli w walce

z komunistycznym okupantem

                                                                                                       Wykowo 22-VIII-2004”

Na tablicy wyryto też cytat:

„niech nie opuści ciebie twoja siostra Pogarda

dla szpiclów katów tchórzy – oni wygrają

pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę

a kronik napiszę twój uładzony życiorys

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy

przebacz w imieniu tych których zdradzono o świcie”

Zbigniew Herbert

Zdjęcia: Lipiec 2012

Lokalizacja na mapie:

Lokalizacja:  Wykowo, gm Kolno (9 km od Kolna)

Reklamy

Fotoblog Kolno i okolica z historia w tle