Grupa Pierwszej Pomocy z inicjatyw młodych ludzi

plakat gppZ inicjatywy młodych ludzi z różnych środowisk i stowarzyszeń w Kolnie powstaje Grupa Pierwszej Pomocy, która zyskuje poparcie instytucji samorządowych. Celem działania powstającej grupy będzie nauka zasad udzielania pierwszej pomocy, kształtowaniu wśród społeczeństwa prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych gdzie zagrożone jest ludzkie życie, współ organizacja imprez charytatywnych, pomoc w zabezpieczeniu małych festynów i imprez sportowych o charakterze nie masowym, pomoc w poszukiwaniach osób zaginionych, współpraca z instytucjami państwowymi i jednostkami KSR. – informuje pomysłodawca utworzenia grupy Kamil Jarzyło

Do grupy może dołączyć każda osoba która ukończyła 16 rok życia (za zgodą opiekuna), posiada dobry stan zdrowia, posiada chęci do niesienia pomocy innym w sytuacjach kryzysowych. Zapraszamy do współpracy osoby, która posiadają doświadczenie w tego typu działaniach: ratowników medycznych, lekarzy, strażaków osoby chcące w jakikolwiek wspomóc tą inicjatywę.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 12 grudnia (czwartek) godzina 17 w siedzibie KOKiS.

Więcej informacji uzyskasz: tel. kom. 508951795, nr gg 3153887, Email: dbskolno@gmail.com

Sukces Kolnianek w Festiwalu Piosenki Polskiej w Piszu

D_109_7ADB2m0Q29 listopada w Piszu po raz siódmy odbył się konkurs o Złotą Nutę Pisza w konkursie Festiwalu Piosenki Polskiej „Masz szansę więc śpiewaj”. Większość nagród w Piskim festiwalu wygrały wokalistki z Kolna.
Julia Rydelek zajęła I miejsce w kategorii 6-7 lat, Amelia Szymańska – I miejsce w kategorii 8-10 lat, Wiktoria Czerwińska – III miejsce w kategorii 8-10 lat, Julita Szczech – II miejsce w kategorii OPEN, a Martyna Wolanowska – I miejsce w kategorii OPEN.

Foto-relacja na stronie:  http://www.piszanin.pl/3,109,vii-festiwal-piosenki-polskiej-galeria-zdjec.html

Policja szukają zaginionego 39-letniego mieszkańca Filipk Małych, gm.Kolno .

zdj_70_1Mężczyzna wyjechał z domu, ostatnio kontaktował się z rodziną 25.11.2013r około godziny 21:00,  do chwili obecnej nie powrócił, ani nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną.
Zaginiony to:
FILIPKOWSKI Krzysztof, lat 39
s. Ludwika i Kazimiery
ur. 11.01.1974 r.
Rysopis: około 174 cm wzrostu, waga około 80 kg, szczupła budowa ciała, włosy blond dłuższe.
Ubrany był w : niebieską kurtkę na białej podpince, jeansy koloru niebieskiego, buty typu pantofle kolor brązowy – sznurowane.
 Prosimy wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub mogą pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Kolnie (ul. Wojska Polskiego 29) pod numerem telefonu /086/ 2789333, bądź z najbliższą jednostką Policji telefon 997 lub komórkowy 112.

Źródła: kolno.policja.gov.pl

Modernizacji ciepłowni miejskiej – podpisano umowę z wykonawcą Energy Investors Group

ciepłowniaPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o. o. w dniu 28 listopada 2013 roku przy udziale Burmistrza Miasta Kolno oraz Inżyniera Kontraktu podpisało umowę z Wykonawcą na realizację projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Miasta Kolno poprzez montaż układu kogeneracyjnego wytwarzającego energię elektryczną i cieplną z paliw odnawialnych i termomodernizacja budynku ciepłowni”. Zamówienie zostało udzielone konsorcjum firm:
Energy Investors Group S.A. – lider konsorcjum z siedzibą w Warszawie, Oddział Brzeg.
Energy Investors Group Sp. z o. o. – partner konsorcjum z siedzibą w Warszawie, Oddział Brzeg.
Umowa opiewa na kwotę 13 588 758,40 zł brutto. Ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty 07.11.2014 r.
Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji systemu ciepłowniczego Kolna, tj. przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej o źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej opartej na paliwie odnawialnym (biomasa). Ciepłownia miejska w Kolnie stanie się w części elektrociepłownią dzięki modernizacji, rozbudowie i dostosowaniu urządzeń do zainstalowania układu kogeneracji. Istniejący kocioł węglowy WR-2,5 zostanie zastąpiony kotłem opalanym biomasą o mocy 2,6 MW z układem kogeneracji do wytwarzania energii elektrycznej o mocy 0,3 MW.
Inwestycja będzie dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w kwocie  4 867 374,15 zł.
Informacje: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie.

Plany z załączników do przetargu – pecigws.pl

Wysoczyzna Kolneńska w obiektywie