Z raportów ZSRR 21-22 czerwca 1941

Z dziennika operacji bojowych oddziałów frontu zachodniego na czerwiec 1941 r.
O ugrupowaniu i położeniu frontowych oddziałów na początku wojny

 

          22 czerwca 1941 o godzinie nocy w Moskwie było poznanie szyfrowanie z rozkazem dla bezpośredniej redukcji wojsk w sprawie wpisu w przypadku spodziewany atak niemiecki w godzinach porannych.
          Około 2 godziny – 2 godziny i 30 minut podobna kolejność została wykonana przez szyfrujące armie, części obszarów obronnych nakazano natychmiastowe zajęcie ufortyfikowanych obszarów. Na sygnał „Burza” została wprowadzona akcja „Czerwony pakiet”, zawierająca plan na pokrycie granicy państwowej.
          Zaszyfrowano dowództwo okręgu przez dowództwo wojsk, okazało się, że za późno, 3 i 4 armie miały czas na rozszyfrowanie rozkazów i wydanie rozkazów, a 10. armia odszyfrowała ostrzeżenie już po rozpoczęciu działań wojennych.
          Na początku wojny wojska Zachodniego Specjalnego Okręgu Wojskowego zajęły pozycję:
          Siedziba dzielnicy – góry. Mińsk. Dowódca Okręgu Ogólne Pavlov zastępca dowódcy armii gen Boldin I. V. i gen Kurdyumov. Szef sztabu okręgu, generał dywizji Klimovskikh. Dowódca lotnictwa, generał lotnictwa Kopets. Pomocnicy władca: na uczelniach wyższych, generał Hub … [ „rozmazany” text – VT] … aby wzmocnić obszary generał major Mihailin, artylerii obrony powietrznej, generał Sazonov. Operacje Główny generał Siemionow, zastępca szefa sztabu dla logistyki, pułkownik Winogradow, Head of Communications, generał Grigoryev, szef wojsk inżynieryjnych, generał Wasiliew, szef artylerii, Generał Klich.
          Siedzibą 3. Armii jest Grodno. Dowódca 3. Generała-Generała broni Kuzniecow VI, Szef Sztabu Generalnego Kondratiew. Armia składała się z:
          4. Korpus Strzelców jest siedzibą Korpusu Grodno. Dowódca korpusu, generał dywizji Egorow, szef sztabu korpusu pułkownik Chizhik, 56. Dywizja Piechoty – w rejonie Poreczi. Dowódcą dywizji jest generał dywizji Sakhnov.
          85. Dywizja Piechoty – w obwodzie grodzieńskim. Dowódcą dywizji jest generał major Bondowski. 27 Dywizja Piechoty znajduje się na terenie Augustowa. Dowódcą dywizji jest major-generał Stepanov.
          11. zmechanizowany korpus to główna kwatera w Wołkowysku. Dowódca korpusu generał dywizji wojsk czołowych Mostowiecko, szef sztabu pułkownika Mukhina. 29 Dywizja Pancerna, która miała około 200 T-26, znajdowała się w Grodnie. Dowódcą dywizji jest pułkownik Studnev. 33 Dywizja Pancerna (nieukończona) znajduje się w Sokółce, 204. zmotoryzowany oddział (nie w pełni wyposażony) znajduje się w Wołkowysku.
          7. brygada artylerii przeciwpancernej znajduje się w Rouzhanstok.
          11. Dywizja Mieszanych Powietrza – do Lidy.
          Siedzibą 10. Armii jest Białystok. Dowódca armii, generał dywizji Gołubiew, szef sztabu, generał major Lyapin. Armia składała się z:
          1. Korpus Strzelców jest siedzibą korpusu białostockiego. Dowódca korpusu, generał dywizji Rubtsov F., tymczasowo działający jako szef sztabu korpusu, pułkownik Sokołow. Druga dywizja strzelców znajduje się w rejonie Osowiec. Tymczasowo pełniący funkcję dowódcy dywizji, pułkownika Dyukova. 8. Dywizja Piechoty znajduje się w rejonie Stawiski. Dowódcą dywizji jest pułkownik Fomin.
          Piąty korpus strzelecki to siedziba korpusu w Belsku Podlaskim. Dowódca korpusu, generał dywizji AV Garnov, szef sztabu pułkownik Bobkov. 13. Dywizja Piechoty znajduje się w regionie Zambrów. Dowódcą dywizji jest generał major Naumov A.Z. 86. Dywizja Piechoty – w rejonie Ciechanowca. Dowódcą dywizji jest pułkownik Zashibalov. 113. Dywizja Piechoty znajduje się w rejonie Siemiatycz. Dowódcą dywizji jest generał major Alaverdov.
          Szósty Korpus Kawalerii jest siedzibą Korpusu Łomży. Dowódca korpusu, generał dywizji Nikitin IS, szef sztabu, pułkownik Pankov. Szósta Dywizja Kawalerii znajduje się w rejonie Łomży. Dowódcą dywizji jest generał dywizji Konstantinow. 36. Dywizja Kawalerii znajduje się na obszarze Waukawysk. Dowódcą dywizji jest generał dywizji Zybin.
          Szósty Korpus Zmechanizowany jest siedzibą Białegostoku. Dowódca korpusu, generał dywizji Khatskelevich, szef sztabu, pułkownik Koval.
          Sprawa została całkowicie zakończona przy pomocy KV i T-34.
          4. Dywizja Pancerna – do Białegostoku. Dowódcą dywizji jest generał dywizji wojsk pancernych Potaturchyov. 7. Dywizja Pancerna – w Choroszczy. Dowódcą dywizji jest generał dywizji Borzilov. 29-ta zmotoryzowana dywizja przeniosła się z Słonima do Białegostoku dzień wcześniej. Dowódcą dywizji jest generał dywizji Bikzhanov.
          155. Dywizja Piechoty znajduje się w rejonie Baranowicz. Dowódcą dywizji jest generał dywizji Aleksandrow.
          9. Oddział Lotnictwa Mieszanego – na obszarze Białegostoku. Dowódcą dywizji był generał dywizji w Czerkowie (dywizja miała ponad dwieście MIG-3). Część materialna koncentrowała się na lotniskach polowych w rejonie Seburchin, Wysokie Mazowieck, Belsk Podlaski.
          13. Korpus Zmechanizowany (całkowicie niedobór kadr w fazie formowania) to siedziba korpusu w Bielsku-Podlaskim. Dowódcą korpusu jest generał major Akhlyustin. 25. Dywizja Pancerna znajduje się w rejonie Lapa. 31 Dywizja Pancerna znajduje się w rejonie Bocki. 208. zmotoryzowany oddział znajduje się w dzielnicy Gainovka.

 

Raport z personelu Zachodniej Specjalnego Okręgu Wojskowego,
Szefa Sztabu Generalnego naruszenia granicy państwowej
przez niemieckich samolotów i wycofania drutami niemieckiego
(21 czerwca 1941)

Do szefa Sztabu Generalnego Armii Czerwonej

          Pierwszy . 20 czerwca kierunek Augustowie doszło do naruszenia granicy państwowej przez niemieckich samolotów: 17 godzin 41 minut sześć samolotów spadły o 2 km w ciągu 17 godzin 43 minut dziewięć samolotów na 1 1/2 km w 17 godzin i 45 minut z dziesięciu samolotów były w pobliżu granicy, w  tym samym czasie trzy samoloty pogłębiły nasze terytorium na 2 km.
          Przez te oddziały, samoloty miały zawieszone bomby.
          Drugi . Raport dowódcy III Armii, ogrodzenia z drutu wzdłuż granicy przy drodze Augustów, Sejny, które były jeszcze po południu, zostały usunięte wieczorem. W tym obszarze wydaje się, że las słyszy hałas silników naziemnych.
          Straż graniczna wzmocniła obsadę.
          345. Pułk Piechoty (Augustów) kazano przygotować.  

  W dokumencie uwaga: „Wysłano 21 czerwca 1941 r. O 14:40.”

 

Dyrektywa Komendanta Zachodniego Specjalnego Okręgu Wojskowego
z 22 czerwca 1941 r.,
Ogłaszająca rozkaz Ludowego Komisarza Obrony
o możliwości niespodziewanego ataku Niemców
w dniach 22-23 czerwca 1941 r.

Dowódca 3., 4. i 10. armii

          Przejmuję komendę Ludowego Komisarza Obrony, aby natychmiast ją wykonać.

Do Wojskowych Rad Leningradzkich, specjalnych Bałtyckich, Specjalnych
Zachodnich, Kijowskich Specjalnych, Odeskich Okręgów Militarnych do
Ludowego Komisarza Marynarki Wojennej

          1. W dniach 22-23.6.41 możliwy jest nagły atak Niemców na frontach Leningradu, Bałtyku Specjalnego, Specjalnego Zachodniego, Kijowskiego Specjalnego i Odeskiego Okręgu Wojskowego. Atak Niemców może rozpocząć się od prowokacyjnych działań.
          2. Zadaniem naszych żołnierzy nie jest poddawanie się żadnym prowokacyjnym działaniom, które mogą powodować poważne komplikacje.
          Jednocześnie oddziały leningradzkie, specjalne Baltic, Western Special, Kijowskie Specjalne i Odeskie Okręgi Wojskowe powinny być w pełnej gotowości bojowej, by spotkać się z nagłym atakiem Niemców lub ich sojuszników.
          3. I ZAMÓW:
          a) w nocy na 22.6.41 g. potajemnie zajmują miejsca ostrzału ufortyfikowanych terenów na granicy państwowej;
          b) przed świtem 22.6.41, rozproszyć wszystkie samoloty, w tym wojsko, na lotniskach polowych, starannie je zamaskowując;
          c) umieścić wszystkie jednostki w gotowości bojowej bez dodatkowego podnoszenia przypisanej struktury. Przygotuj wszystkie działania, aby zaciemnić miasta i obiekty.
          Nie wykonuj żadnych innych czynności bez specjalnych instrukcji.

W dokumencie uwaga : „Wysłano 22 czerwca 1941 r. w 2 godziny i 25 minut. ”

 

Raport z walki personelu 10. Armii do sztabu frontu zachodniego nr 1 do 14 godzin, 40 minut, 22 czerwca 1941 r.

Powiat Białystok. W niektórych miejscach radziecka piechota, pod naciskiem wrogich czołgów, odjeżdża w ogólnym kierunku do Brańska. Dowódca 10. Armii rzuca tankowce ataku 13. Korpus Zmechanizowany (było około 200 czołgów w ogóle), przyciąga całe ciało do uczestniczenia w walnym bitwy. Dowódca 10. armii zostali pouczeni – anti-tank brygada natychmiast wycofać się na swoim miejscu i rozmieszczone na Zachodnim Michałowo, linię południe Białystok. Na lewej flanki 10. armii wroga kosztem wielkiego wysiłku opiera się na sukcesie ściśle naszej strony.
Na pozostałych odcinkach 10. armii wszystkie próby ataku wroga zostały odparte. w ciągu dnia doprowadził do krępujących walk i do godziny 17.00 40 minut zajmował front Goniądz, Osowiec, Nowa-Wieś i rzekomo Wąsosz, Mały-Płock, wschodni brzeg rzeki. Narew, art. Śniadowo, Prosenitsa, Chizhev-dayki, Kuchin na północny wschód od Ciechanowca.

1 SC Przypuszczalnie na granicy Vonsokh, ujścia rzeki. Gats. Obudowa HQ – Wizna

1 SC cukrzyca 2 zajmuje obronne Na przełomie Goniądz, Osowiec, Nowa Review, które wyprzedza przełomie część Ore 6 km na południowy wschód Grajewie oczu, Opartowo. Zaawansowane części odejść. Wieczorem broni linii wzdłuż wschodniego brzegu rzeki. Biebrza z przodu Goniądz, Osowets, Gugny i dalej do rzeki. Narew.
Siedzibą dywizji jest las na północ od stacji. Mońki.

1 SK 8 SD Trzyma przód Falcons (na południe od Shuchin), Grabowo, Borkowo, Murawy. Na południowy zachód od Szczuczyna przeciw 102 pd Niemcom. jest wyświetlany w świadczeniu małej obudowie w obszarze Levon (w kolorze). Tykocinie Knyszyn, które przynosi się do porządku i przygotować linię obrony wzdłuż rzeki. Narew na froncie Sands, Pogorelki, Jaworowka.

5 SC Prawdopodobnie na granicy art. Śniadowo, Kuchin. O 20.00 Stawiski, Łomża, Śniadowo  Ciechanowiec

5 SK 86 SD Gostar, Lyubotyn, Kovalyovka, Ketlyanka. lub Tsekhanovets.
Siedzibą 5. Korpusu Strzelców jest Budzili

5 SK 13 SD, prowadząca bitwę na granicy Grondy, Tarnova, Dombeka, (dosł.) Gostara. Siedziba wydziału – art. Snyadovo.

6 Q. Opanował Łomży i walczy na granicy Łomży Starej, Zawady (1-2 km na zachód od Łomży).

6 КК 6 КД Łomża. Około dziesiątej 22 czerwca nawiązaliśmy kontakt z wrogiem. Nastąpiła wymiana ognia. Próba przebicia się Niemców do Łomży została odparta. Po prawej stronie obrona odbyła się w 48 pułku kawalerii. W ciągu 23 godzin 30 minut 22 czerwca przez rozkaz dowódcy mieszczącą gen I. S. Nikitina podziału w dwóch kolumnach forsownego marszu do Białegostoku … Przez 17 godzin, 23 czerwca Dywizjon skoncentrowany w lesie 2 km na północ Białegostoku

6 CC 36 KD Wasilków. Przez 22.00 dnia 06/22/41 opublikowanym w okolicy klatki piersiowej Yushkova (zachód Yaluvka), odnosząc się do osiągnięcia teren stacji. Galaretka.

6 MK Zmieniony obszar koncentracji, stał się na wschód od Białegostoku w regionie Valila O 2:10 rano, 22 czerwca, ogłoszono ostrzeżenie bojowe nad kadłubem. Podziały czołgów zostały wycofane z obozów wojskowych na tereny koncentracyjne. Pierwsze ataki lotnictwa wroga miały miejsce w pustych obozach. W ciągu dnia przeprowadziłem rozpoznanie, nie brałem udziału w bitwach do 17:40 i zajmowałem obszar Choroszcz, Baciuta, Surazh [na zachód od Białegostoku!].
Siedzibę korpusu białostockiego zbombardowano, zabito i raniono

6 MK 4 TD Białystok, w bitwach nie brały udziału. Na koniec dnia, Turchin (4 km na SW Białystok), Podukhovny (9 km na Yu Białystok), Salniki.

6 MK 7 TH   22 czerwca oddziały dywizji kontynuowały realizację planu szkolenia bojowego i rozmieściły: 7 ozad – w obozie treningowym Krupki (poza Mińskiem). Maszynowe i ręczne karabiny maszynowe 7 msp na obozach treningowych w dzielnicy Knyshen, 2 batalion 13 pułku na strzelnicy Zelenoy. Reszta z dzielenia jest w głównym obszarze m.Horo zwichnięcia, Novoselki i Zholtki, przygotowane do nauczania w dniu 23 czerwca 1941 roku, jako siedziba armii miała być prowadzona. O rzekomym ataku armii niemieckiej nie byłem świadomy, chociaż jednostki były gotowe do bitwy …
W obszarze dyspozycji Khoro-Novoselki-Zholtky nie brał udziału w walkach. 22 czerwca na 2 pm otrzymała hasło poprzez komunikację delegata do zwalczania lęku z otwarciem „Czerwonej Package” (kolejne potwierdzenie, że alarm na froncie zachodnim zostało uznane „niespodzianka atak”. W tym samym czasie uzyskania nakazu na otwarcie „czerwony pakiet „z planem operacyjnym, – 2 w nocy 22 czerwca – jest zawarta we wspomnieniach dowódcy 86 cd 10. armii Frontu zachodniego pułkownika Zashibalova) … 10 minut później podział został ogłoszony alarm i 4 godziny i 30 minut. części dywizji koncentrujące się na punkcie zbiórki dla alarmu bojowego …, 22 czerwca 22 czerwca dywizja została przeniesiona do nowego obszaru koncentracji – art. Valpa i kolejne zadania: zniszczenie dywizji czołgów, która przedarła się do regionu Białegostoku … Podział, wykonanie rozkazu,
Pod koniec dnia Horoshch, Gaevniki (8 km na południowy zachód od Białegostoku), Neroniki (6 km od Białegostoku).

6 MK 29 MD Powiat Białystok. Front Falcon i południowy zachód. W bitwach nie brało udziału. Pod koniec dnia Supraśl (SV Białystok) i las na południe od

13. MK     W nocy z 22 na 22 czerwca 13 korpus został podniesiony w pogotowiu. O drugiej nad ranem dowództwo korpusu przeniosło się na posterunek dowodzenia w lesie 15 km na południowy zachód od Bielska. Suraż, Bocki, Belsk Podlaski. Na terenie korpusu w Belsku zaczęły się znajdować nowo przybyłe pierwsze kwatery głównej 2. korpusu strzelców z Mińska.

13 MK 25 TH Łapy

13 MK 31 TD Bocki. W 31 Dywizji Pancernej było kilka bliźniaczych czołgów szkoleniowych. W rzeczywistości oddział walczył jako jednostka strzelecka. Relacje z korpusem, armia – 31. nie miała. Grał z otwartymi flankami, więc 26 czerwca został ominięty przez wroga.

13 MK 208 MD Belsk-Oryol-Gainuvka-Belovezh. Główna siedziba znajdowała się w dzielnicy Gainówka. Podział stracił ponad połowę artylerii pierwszego dnia wojny. Ocalałe działa pozostały bez muszli. Podział wycofał się wzdłuż linii Narevka-Svisloch-Volkovysk.

 Źródła:

http://bdsa.ru/iyun-1941-goda/71-22-1941/1262-22-1941-971Armia

http://bdsa.ru/documents/html/donesiune41/41061822.html

Materiał został przetłumaczony przy pomocy automatycznego translatora z języka Rosyjskiego

Fotoblog Kolno i okolica z historia w tle

%d blogerów lubi to: