Grabowo – Pamięć września 1939, inscenizacja wypadu Polskiej kawalerii na teren Prus Wschodnich, 04.09.2011

Grabowo – Pamięć września 1939, inscenizacja wypadu Polskiej kawalerii na teren Prus Wschodnich, 04.09.2011

Reklamy