Dłutowo – Kolno – Łomża

Trasa kolejowa Dłutowo – Kolno – Łomża, która nigdy nie powstała.

Należy kliknąć na obraz by powiększyć.

 

„W 1911 r. planowano budowę połączenia Czerwony Bór – Łomża – Kolno, istniał też projekt kolei Ostrołęka – Łomża – Augustów, panowała zatem zgoda względem doprowadzenia torów do Łomży oraz przerzucenia odnogi przez Narew. Jednak żaden z tych projektów nie doczekał się realizacji przed 1914 r. Dopiero w początkach wojny Rosjanie zbudowali odcinek ze Śniadowa do Łomży oraz przygotowali teren pod tor kolejowy z Łomży do Dłutowa, czyli w kierunku Kolna. W sierpniu 1915 r. Rosjanie opuścili Łomżę i przerwano prace na planowanym odcinku. Tymczasem Niemcy uruchomili łączność kolejową z Olsztyna przez Wielbark do Ostrołęki i zbudowali sieć kolejek wąskotorowych do wywozu drzewa z Puszczy Kurpiowskiej to jest połączenia: Spychowo – Ostrołęka, Myszyniec – Kolno, Dęby – Nowogród. Niemcy przeprowadzili też z Kolna do Prus kolej szerokotorową i planowali połączyć stację Kolno z linią kolejową w Łomży. Przeprowadzili niezależną od poczty linię telegraficzną na wyłączne usługi projektowanej kolei Kolno – Łomża, wycięli las na wymaganą szerokość, zaczęli roboty ziemne w pobliżu Kolna i Łomży, zrównali teren na odcinku Kolno – Wincenta – granica państwa. I tak to pozostało. W maju 1922 r. w gmachu starostwa w Łomży odbyła się konferencja w sprawie budowy odnogi kolejowej Łomża – Kolno; było obecnych osiemnaście osób. Na wiosnę tego roku przybyła do Łomży specjalna komisja z udziałem inżyniera i kolejarzy, badano tereny, wznoszono kopce graniczne przyszłej linii kolejowej, rozmawiano z właścicielami gruntów, zapewniano że z wiosną następnego roku zostanie rozpoczęta budowa kolei. Tak też się stało, ale w grudniu 1924 r. ministerstwo komunikacji poleciło przerwać budowę. Powodem decyzji miała być odmowa ze strony władz Łomży zapłacenia 20000 marek na koszta budowy. W dniu 2 grudnia 1924 r. do gmachu starostwa zaproszono właścicieli gruntów zajętych podczas okupacji niemieckiej pod budowę linii kolejowej Łomża – Kolno. Władze kolejowe przekazały właścicielom wywłaszczoną wcześniej ziemię. W kwietniu 1925 r. sejmik kolneński ponowił zabiegi w sprawie budowy kolei Łomża – Kolno – Wincenta. W miesiąc potem radni z Łomży poparli starania tamtych i przy komasacji gruntów miasta Łomży postanowili uwzględnić niezbędny teren pod budowę kolei, o ile odnośne władze rządowe wytyczą tor kolejowy. Minęły dwa lata, w lutym 1927 r. sejmik kolneński podjął uchwałę, by prosić władze państwowe o połączenie Kolna z Łomżą linią kolei wąskotorowej, co wpłynie w powiecie kolneńskim na rozwój rolnictwa, handlu i rzemiosła. W kwietniu 1927 roku na skutek usilnych starań Związku Obrony Kresów Zachodnich w Białymstoku ministerstwo komunikacji poleciło wykonać w tymże roku badania nad budową linii kolejowej Łomża – Kolno – granica państwa. Jednak do budowy nie przystąpiono.”

Źródła: odkrywca.pl/forum

Reklamy

Fotoblog Kolno i okolica z historia w tle

%d blogerów lubi to: