KOKiS DZIECIOM

W czwartek na placu przed Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu odbyła się piknik „KOKiS DZIECIOM”. Na pikniku bawiły się całe rodziny, na dzieci czekało wiele atrakcji a na scenie śpiewały uzdolnione dzieci.

…::Galeria zdjęć::..

Reklamy

Ruszył przetarg na budowę sieci szerokopasmowego internetu

Zarząd Województwa szuka firm, które zaprojektują i wykonają sieć szerokopasmowego internetu na terenie Województwa Podlaskiego. Oferty należy przesyłać do 26 września.
Problem z dostępem do internetu występuje na ok.  30%  powierzchni Województwa Podlaskiego, dotyczy to głównie terenów słabo zaludnionych. W wyniku realizacji projektu zwiększy się dostępność do usług internetowych dla mieszkańców oraz firm z terenu województwa. Bezpośrednio z usług wybudowanej sieci korzystać będą operatorzy sieci świadczący usługi mieszkańcom oraz firmom.  Szacuje się, że wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa.
Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci światłowodowych szkieletowych oraz dystrybucyjnych, nie obejmuje natomiast budowy sieci dostępowych. W ramach projektu powstanie osiem węzłów szkieletowych w Białymstoku, Grajewie, Hajnówce, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach i Wysokiem Mazowieckiem- od nich odchodzić będzie 173 węzłów dystrybucyjnych. Wybudowane zostanie ok. 2 tysięcy kilometrów kanalizacji teletechnicznej Ostateczna długość powstałej kanalizacji  zostanie ustalona po wykonaniu dokumentacji projektowej.
Wszystko to ma kosztować ok. 250 mln zł. Budowa sieci w 85% finansowana jest z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 % dokłada państwo, a 5% to środki z budżetu województwa.
Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest do 30.09.2015 r

Źródła: wrotapodlasia.pl

W gminie Stawiski pojawią się elektrownie wiatrowe

„Ponad 20 elektrowni wiatrowych chce postawić na terenie gminy Stawiski warszawska firma.
Inwestor zwrócił się do samorządu ze wstępnym projektem i lokalizacją inwestycji. Trwają teraz ustalenia jak duża miałaby być farma wiatrowa. „Jeżeli powstanie oznacza to wpływy do naszego budżetu na poziomie ok. 2 mln zł rocznie z tytułu podatków” – mówi sekretarz Urzędu miasta w Stawiskach, Agnieszka Rutkowska
Żeby elektrownie wiatrowe mogły powstać samorząd musi przygotować odpowiednią dokumentację. Pierwsze decyzje radni podejmą już na najbliższej sesji. Jeżeli wszystkie dokumenty będą przygotowane zgodnie z planem budowa elektrowni wiatrowych ma być zakończona do 2015 roku.”

Źródło: Radio Białystok

Rozpoczęła się budowa obwodnicy Stawisk.

„6,5 kilometrowej obwodnicy Stawisk, w ciągu planowanej drogi ekspresowej S 61. Zgodnie z podpisaną 20 lipca umową, Budimex ma 15 miesięcy na wykonanie drogi, od chwili rozpoczęcia prac. Dostanie za to 122,7 mln. zł.

Obwodnica Stawisk została zaplanowana jako droga o długości 6,5 km. W pierwszym etapie będzie to jedna jezdnia (przekrój 1 x 2) po jednym pasie ruchu w każdą stronę, z rozszerzeniem w rejonie węzła do dwóch jezdni (przekrój 2 x 2).

W następnym etapie planowana jest budowa drugiej jezdni na całej długości. Od razu ruszy natomiast budowa dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła drogowego „Stawiski” na skrzyżowaniu drogi ekspresowej z istniejącą drogą wojewódzką nr 647 ( Kolno – Stawiski) oraz dwóch skrzyżowań jednopoziomowych (ronda). W ramach inwestycji powstanie też 17 dróg dojazdowych o łącznej długości 9,2 km (zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji). Jednocześnie przebudowane będą dwie istniejące drogi wojewódzkie: nr 647 na kierunku Kolno – Stawiski (długość przebudowy 693,16 m) oraz nr 648 na kierunku Nowogród – Przytuły (długość przebudowy 665,86 m).

Na obu przewidziana jest korekta geometrii poziomej i pionowej oraz poszerzenie nawierzchni do szer. 7,0 m. Budowa obwodnicy Stawisk to także wykonie 6 obiektów inżynierskich – mostu, trzech wiaduktów, dwóch przejść dla zwierząt oraz budowa 38 przepustów. Przewidziane są również urządzenia ochrony środowiska:, przepusty ekologiczne, ogrodzenia naprowadzające przy przejściach oraz płotki naprowadzające dla płazów przy przepustach, ale też osłony przeciwolśnieniowe dla zwierząt, nasadzenia drzew, osadniki i separatory. Skrzyżowania na obwodnicy będą oświetlone, a przy drodze powstanie stacja meteorologiczna. Obwodnica Stawisk – zgodnie z podpisana umowa – objęta jest 5-letnim okresem gwarancyjnym.”

Źródła: gddkia.gov.pl

Rewolucja na stronie

Tytuł „To Kolno” zarejestrowany w dniu 22 sierpnia 2012, jako czasopismo internetowe w rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Łomży  pod nr. 158. Oznacza to że działamy na podstawie prawa prasowego – Ustawa z dnia 26 stycznia 1984. Od dzisiaj redakcja posługuje się legitymacją prasowa. 27 sierpnia zastałą zmieniona szata graficzna strony oraz logo głownie. Domena strony http://www.tokolno.eu a adres właściwy to http://www.tokolno.wordpress.com