Miasto, którego nie ma

Stary rynek, obecnie plac wolności2 „Na obrzeżach miasta stał piękny stary rosyjski kościół ze złoconymi kopułami. Pobliski ogród, porzucony przez Rosjan pod koniec I Wojny Światowej, stał się parkiem i miejscem spotkań młodzieży. Równolegle do kościoła biegł szpaler drzew, zwany „Alejką” – było to miejsce spotkań i uliczka zakochanych”.
Dziś chciałbym opowiedzieć o mieście, o Kolnie, którego pamiętać nie możemy. Pamiętają je jeszcze nieliczni z nas, ci najstarsi. Dla nas, więk­szości, pozostaje słuchanie bądź odkrywanie z zapisków. Na szczęście tych zapisków nie jest właśnie tak mało, jak nam się wydaje. Przed ostatnią wojną Kolno było miastem dwóch społeczności: polskiej i żydowskiej. O tej drugiej już dziś zupełnie nie pamiętamy. Lecz okazu­je się, że oni pamiętali cały czas; – dopóki żyli. Już w 1965 roku powsta­je pomysł, by ocaleni z zagłady kolneńscy Żydzi spisali swoje wspomnie­nia o przedwojennym Kolnie i o dniach eksterminacji; nie było to łatwe, bo byli rozsiani po wszystkich prawie kontynentach. Tak zaczynają się prace nad książką „Księga Pamięci Gminy Kolneńskiej”. Pierwszym re­daktorem i jednym z pomysłodawców jest Ajzyk Remba. Po jego śmierci dzieło dokończy pisarz Benjamin Halevy. Książka ukazuje się w Tel Awi­wie, w 1971 roku.

Czytaj całość…

Reklamy

Gmina Stawiski w latach 1945 -1972

mk 5Początki kształtowania samorządu terytorialnego w Gminie Stawiski (1945 – 1950) i Stawiski w latach 1950 – 1972.
Wyzwolenie miasta Stawiski spod okupacji hitlerowskiej nastąpi­ło w wyniku ofensywy stycz­niowej wojsk radzieckich w 1945 roku. Miasto zostało wyzwolone 23 stycznia, a już w lutym zaczął funkcjonować Urząd Miejski. Kierował nim burmistrz, wyznaczony przez starostę powiatowego w Łomży. Pierwszym został Józef Toma­szewski, a kolejno: Władysław Wróblew­ski (1946-47), Antoni Nowicki (1947-48) i Jan Karwowski (1948-50). Przewodniczą­cym MRN został Jan Karwowski.

Czytaj całość…

Pożar na ul Szkolnej w Kolnie

25.03.2013 (41)

W poniedziałek około godziny 14 doszło do pożaru przy ul Szkolnej w Kolnie. Mimo że pożar wyglądał groźnie to szybka reakcja właściciela i straży pożarnej powstrzymała płomienie przed wdarciem się do domu. Pożar powstał w szopie przylegającej do budynku mieszkalnego. Ogień strawił cała szopę a płomienie sięgały ponad dach budynku mieszkalnego. Wysoka temperatura pożaru zniszczyła tak, że okno na parterze domu.
W akcji gaśniczej brały udział dwa zastępy straży pożarnej z PSP w Kolnie.

Oglądaj Foto i Video

Wyklęci – wierni przysiędze i Polsce

rog_Hieronim-Roginski2Wraz z wkraczaniem na przedwojenne tereny II Rzeczypospolitej wojsk sowieckich umacniający się komuniści za głównych swych przeciwników uznali członków organizacji niepodległościowych, w tym Armii Krajowej. Tych samych, którzy przez pięć lat z narażeniem życia swojego i swoich bliskich prowadzili walkę z okupantem sowieckim i niemieckim o niepodległą i wolną Polskę. Większość z nich stanowili chłopi, mimo wielu zastrzeżeń, opowiadający się za państwem, w którym żyli przed wybuchem wojny. Teraz ze względu na to właśnie oni, ich przyjaciele i dowódcy stali się żołnierzami wyklętymi.

Przeczytaj całość… 

Relacja z IV Kolneńskich Targów Edukacji i Pracy

15.03.2013 (78)Foto i Video relacja z IV Kolneńskich Targów Edukacji i Pracy, które odbyły się w siedzibie KOKiS w Kolnie. Na targach prezentowały się różne uczelnie wyższe oraz lokalni pracodawcy. Targi zorganizował Podlaska Wojewódzka Komenda OHP, Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe centrum Kariery w Kolnie.
Targi trwają jeszcze do godziny 14
Video już niedługo.

Galeria zdjęć

Godzina dodania: 11:45

Straż Pożarna w Kolnie podsumowała 2012 rok

Pożar 09.04.2009 (53)Państwowa Straż Pożarna w Kolnie podsumowała 2012 rok.
– Pożary – 139 (na terenie Kolna 37 )
– Miejsca zagrożeń – 569 (na terenie Kolna 165 )
– Alarmy fałszywe – 5 (na terenie Kolna 1 )
– Razem: 713 (na terenie Kolna 203 )
Wszystkich zdarzeń było więcej w porównaniu do roku 2011 o 54.
Zdarzenia powstawały średni co 12 godzin 17 min. Pożary wybuchały co 63 godziny 1 min, miejsca zagrożeń powstawały co 15 godzin 24 min a fałszywe alarmy zgłoszono średnio co 73 dni.
Źródła: kolno.straz.bialystok.pl